Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ Bảy, 25-05-2019 | 17:00:22

Lời Chúa: Ga 14,23-29

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.  Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

Suy Niệm

Chúa Giê-su nói với các môn đệ:“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)

Chúng ta có muốn Chúa đến với chúng ta và ngự trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta không? Có lẽ câu trả lời dễ dàng là Có. Cách để thực hiện điều này là yêu mến Chúa và giữ lời của Ngài. Khi chúng ta làm điều đó, Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến và ngự trong chúng ta.

Thật thú vị khi tình yêu của Thiên Chúa dường như phụ thuộc vào tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa chỉ yêu chúng ta khi chúng ta yêu Ngài trước sao? Nói đúng ra, Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu hoàn hảo bất kể chúng ta có yêu Ngài hay không. Nhưng với những gì đã nói, tình yêu có một hình thức hoàn toàn mới khi nó được đón nhận và được đáp lại. Do đó, khi chúng ta chọn yêu mến Chúa, chúng ta chợt nhận ra rằng tình yêu của chúng ta đối với Ngài mở ra cánh cửa cho Ngài đến và ngự vào trong tâm hồn chúng ta, biến đổi chúng ta và làm cho trái tim chúng ta trở thành cung thánh của Ngài. Thật là một món quà tuyệt vời!

Cũng thú vị khi lưu ý rằng tình yêu của Thiên Chúa một phần nào đó có nghĩa là chúng ta vâng lời Ngài. Nhưng đó là bản chất của Thiên Chúa. Chính Chúa  là Tình yêu và do đó yêu mến Chúa nhất thiết phải bao gồm sự quy phục hoàn toàn ý muốn của chúng ta đối với Ngài. Sự vâng phục hoàn hảo đối với Chúa trong mọi việc là một cách mạnh mẽ để yêu mến Ngài. Đó là một cách để cho Chúa ngự trong lòng chúng ta và chiếm lấy lòng chí chúng ta. Để rồi chúng ta có thể yêu Chúa trọn vẹn hơn với con người mình.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên điều chúng ta mong ước có Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Điều này phải là mục tiêu chính của cuộc sống chúng ta. Nếu Chúa sống trong chúng ta thì tất cả những thứ khác trong cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng. Tất cả mọi sự sẽ làm việc cho sự tốt lành và Thiên Chúa sẽ được tôn vinh trong chúng ta và ngang qua chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy lựa chọn yêu mến Chúa qua sự vâng lời của chúng ta và mối tương quan yêu thương của chúng ta sẽ phát triển rất nhanh.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa và khao khát được yêu mến Chúa một cách hoàn hảo hơn trong ngày hôm nay. Xin giúp chúng con vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Xin Chúa hãy đến và ngự vào trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: