SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng, Năm B (17.12.2017): Anh em hãy vui lên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 6-8.19-28). Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ...

Phút suy tư: Ấm áp mùa đông

Cách nay hơn hai ngàn năm, tại cánh đồng Belem, Con Thiên Chúa đã sinh hạ, giữa đêm đông giá lạnh trong một hang đá dành làm chỗ trú ngụ cho bò lừa. Qua sự ...

Third Sunday of Advent, Year B (December 17, 2017): Testifying to the Light

Today's Readings: Isaiah 61:1-2a, 10-11 Luke 1:46-50, 53-54 (with Isaiah 61:10b) 1 Thessalonians 5:16-24 John 1:6-8, 19-28 www.usccb.org/bible/readings/121717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. A man named John was sent from God. He came for testimony, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (16.12.2017): Họ không nhận ra Ngài

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17,10-13) Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh ...

Saturday of the Second Week of Advent (December 16, 2017): Accepting the Lord

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 17:9a, 10-13) As they were coming down from the mountain, the disciples asked Jesus, "Why do the scribes say that Elijah must come first?" He said ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (15.12.2017): Pharisiêu cứng lòng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,16-19) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi ...

Friday of the Second Week of Advent (December 15, 2017): Proving the wisdom of our beliefs

Today's Readings: Isaiah 48:17-19 Ps 1:1-4, 6 (see also John 8:12) Matthew 11:16-19 www.usccb.org/bible/readings/121517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds: "To what shall I compare this generation? It is like ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (14.12.2017): Người được Chúa khen

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,11-15) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ...

Thursday of the Second Week of Advent (December 14, 2017): Memorial of Saint John of the Cross, Priest and Doctor of the Church

Today's Readings: Isaiah 41:13-20 Ps 145:1, 9-13 Matthew 11:11-15 www.usccb.org/bible/readings/121417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds: "Amen, I say to you, among those born of women there has ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (13.12.2017): Những ai khó nhọc hãy đến với ta

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ ...