SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên (19.01.2018): Giáo Hội là một Mầu Nhiệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 13-19) Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, ...

Friday of the Second Week in Ordinary Time (January 19, 2018): Dealing with the jealousy of others

Today's Readings: 1 Samuel 24:3-21 Ps 57:2, 3-4, 6, 11 Mark 3:13-19 www.usccb.org/bible/readings/011918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted and they came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên (18.01.2018): Hiểu biết Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 7-12) Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông ...

Thursday of the Second Week in Ordinary Time (January 18, 2018): Looking for a quick fix?

Today's Readings: 1 Samuel 18:6-9; 19:1-7 Ps 56:2-3, 9-13 (with 5b) Mark 3:7-12 www.usccb.org/bible/readings/011818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên (17.01.2018): Phản ứng của Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa ...

Wednesday of the Second Week in Ordinary Time (January17, 2018): Memorial of Saint Anthony, Abbot

Today's Readings: 1 Samuel 17:32-33, 37, 40-51 Ps 144:1-2, 9-10 Mark 3:1-6 www.usccb.org/bible/readings/011718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16.01.2018): Linh hồn của Lề Luật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 23-28) Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người ...

Tuesday of the Second Week in Ordinary Time (January 16, 2018): God has anointed you, too!

Today's Readings: 1 Samuel 16:1-13 Ps 89:20-22, 27-28 Mark 2:23-28 www.usccb.org/bible/readings/011618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath, his ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (15.01.2018): Cốt lõi của đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 18-22) Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan ...

Monday of the Second Week in Ordinary Time (January 15, 2018): New wineskins, new mornings

Today's Readings: 1 Samuel 15:16-23 Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23 Mark 2:18-22 www.usccb.org/bible/readings/011518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The disciples of John and of the Pharisees were accustomed ...