SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B (24.06.2018): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ trọng

Phúc Âm:  Lc 1, 57-66. 80 "Nó sẽ gọi tên là Gioan". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa ...

Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year B (June 24, 2018): Solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist - Mass during the Day

Today's Readings: Isaiah 49:1-6 Ps 139:1b-3, 13-15 Acts 13:22-26 Luke 1:57-66, 80 www.usccb.org/bible/readings/062418-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son. Her neighbors ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2018): Thiên Chúa quan phòng

Phúc Âm: Mt 6, 24-34 “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm ...

Saturday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 23, 2018): God's Abundant Help

Today’s Readings: 2nd Chronicles 24:17-25 Psalm 89:4-5,29-34 Matthew 6:24-34 www.usccb.org/bible/readings/062318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_23.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2018): Hai tư thế

Phúc Âm: Mt 6, 19-23 "Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 22, 2018): What are your best treasures?

Today's Readings: 2 Kings 11:1-4, 9-18, 20 Ps 132:11-14, 17-18 Matthew 6:19-23 www.usccb.org/bible/readings/062218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_22.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2018): Kinh Lạy Cha

Phúc Âm: Mt 6, 7-15 "Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng ...

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 21, 2018): Memorial of Saint Aloysius Gonzaga, Religious

Today's Readings: Sirach 48:1-14 Ps 97:(12a)1-7 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/062118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_21.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (20.06.2018): Nguyên tắc sống đạo

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18 "Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ...

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 20, 2018): Three keys to holy living

Today's Readings: 2 Kings 2:1, 6-14 Ps 31:(25)20-21,24 Matthew 6:1-6, 16-18 www.usccb.org/bible/readings/062018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_20.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, ...