Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên (17.01.2018): Phản ứng của Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa ...

Wednesday of the Second Week in Ordinary Time (January17, 2018): Memorial of Saint Anthony, Abbot

Today's Readings: 1 Samuel 17:32-33, 37, 40-51 Ps 144:1-2, 9-10 Mark 3:1-6 www.usccb.org/bible/readings/011718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (16.01.2018): Linh hồn của Lề Luật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 23-28) Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người ...

Tuesday of the Second Week in Ordinary Time (January 16, 2018): God has anointed you, too!

Today's Readings: 1 Samuel 16:1-13 Ps 89:20-22, 27-28 Mark 2:23-28 www.usccb.org/bible/readings/011618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath, his ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (15.01.2018): Cốt lõi của đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 18-22) Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan ...

Monday of the Second Week in Ordinary Time (January 15, 2018): New wineskins, new mornings

Today's Readings: 1 Samuel 15:16-23 Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23 Mark 2:18-22 www.usccb.org/bible/readings/011518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The disciples of John and of the Pharisees were accustomed ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (13.01.2018): Kêu gọi người tội lỗi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 13-17). Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ...

Saturday of the First Week in Ordinary Time (January 13, 2017): Gentleness of Judgment

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 2:13-17) Jesus went out along the sea. All the crowd came to him and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (12.01.2018): Chữa người bất toại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 1-12) Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa ...

Friday of the First Week in Ordinary Time (January 12, 2018): Generous love

Today's Readings: 1 Samuel 8:4-7, 10-22a Ps 89:16-19 Mark 2:1-12 www.usccb.org/bible/readings/011218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he ...