Đức Maria là khuân mẫu của người môn đệ theo Thầy Giêsu (24.02.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 24-02-2018 | 17:14:24

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184