Đức Maria là khuân mẫu của người môn đệ theo Thầy Giêsu (24.02.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 24-02-2018 | 17:14:24

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm