Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 18h30 | 10/01/2021 | Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 22:56:29