Họ đạo Giồng Trôm: Cử hành Lễ Lá, Khai mạc Tuần Thánh

Chúa Nhật, 09-04-2017 | 12:18:37

Cùng với toàn thể Giáo Hội, họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm hôm nay bước vào Lễ Lá, khai mạc tuần Thánh 2017. 

Trong niềm hân hoan đón Chúa Giêsu vào Thánh Giêrusalem như dân Do Thái xưa, giáo dân họ đạo quy tụ tại Lễ Đài của Họ Đạo để cùng nghe công bố Tin Mừng và nghi thức làm phép Lá do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung, C.Ss.R – Cha Sở Giồng Trôm – chủ sự. Sau khi nghi thức kết thúc, cộng đoàn cùng với Cha chủ tế kiệu Lá xung quanh nhà thờ trước khi vào nhà thờ để bắt đầu Thánh Lễ.

Thánh Lễ hôm nay đông đảo hơn bởi đơn giản có quý Thầy Học Viện DCCT từ Sài Gòn xuống giúp Họ Đạo.

Trong bài chia sẻ, Cha Đaminh mời cộng đoàn cùng nhìn lại mình qua bài Thương Khó, nhất là nhìn hình ảnh của Phêrô đã chối Thầy. Cha Đaminh mời cộng đoàn cùng xin ơn Chúa để thay đổi đời sống của mình và tin vào Chúa cũng như diễn tả niềm tin đó trong cuộc sống.

Thánh Lễ kết thúc, mọi người ra về trong hân hoan để cùng nhau bước vào Tuần Thánh. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha Sở Đaminh cũng như họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm. Xin cho Giồng Trôm ngày mỗi ngày sống sốt sắng, đạo đức và làm chứng cho Chúa giữa lòng Xã Hội và Giáo Hội nữa.


CTV TT VL

Tags: , , ,