Giảng lễ hành hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp: Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Chúa Nhật, 19-03-2017 | 17:29:18

Chủ đề: Lòng phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria

Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc. C.Ss.R

Tags: ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184