Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (20g00 - 11.03.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 11-03-2018 | 20:14:55

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết