Lễ Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (20g00 - 10.06.2018): Lm. Gioan B. Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 21:55:06

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm