Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A (06g30 - 20.08.2017): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 20-08-2017 | 12:38:39

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết