Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (10g00 - 19.11.2017): Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng , DCCT

Chúa Nhật, 19-11-2017 | 11:27:28

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm