Suy Niệm Thứ 3 Tuần 8 Thường Niên

Thứ Hai, 04-03-2019 | 17:51:29

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 

Suy Niệm:

Một số người được kêu gọi từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa Kitô. Chẳng hạn, có những người được mời gọi đời sống đan tu hoặc một nữ tu dòng kín. Họ thực sự từ bỏ mọi sự thế gian này để tìm kiếm và đi theo lời mời gọi của Chúa Kitô một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được kêu gọi từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa Kitô theo cách độc đáo riêng của mỗi người chúng ta. Bằng sự từ bỏ mọi sự, chúng ta được kêu gọi từ bỏ hoàn toàn ý muốn và sở thích của chúng ta trong cuộc sống để phục vụ Chúa Kitô theo thánh ý của Ngài. Việc phục vụ Chúa có thể có nhiều hình thức nhưng cuối cùng vẫn luôn là lời mời gọi từ bỏ tất cả mọi sự.

Điều đáng nói ở đây là việc từ bỏ mọi sự không gì khác hơn là từ bỏ những lý tưởng và những sở thích ích kỷ trong cuộc sống của chúng ta. Tốt hơn nữa là cuộc sống mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta còn tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta mơ tưởng. Vì vậy, bằng cách nói “không” với ý riêng của chúng ta hay làm theo cách riêng của chúng ta tức là chúng ta đang nói “xin vâng” để làm mọi việc theo cách hoàn hảo của Thiên Chúa.

Tại sao chúng ta không muốn tìm kiếm thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta? Tại sao chúng ta không muốn phục vụ Ngài và chương trình hoàn hảo của Ngài? Điều này có thể là việc đảm nhận phục vụ cho gia đình chúng ta. Chúng ta phục vụ họ khi chúng ta cảm thấy không thích làm như thế. Nó mang lại ý nghĩa cho sự cố gắng tìm niềm vui trong những việc làm nhỏ của sự phục vụ yêu thương. Có thể đối với một số người, việc từ bỏ tất cả là những quyến luyến bình thường trong cuộc sống để tìm thánh ý Chúa trong một cách trọn vẹn hơn. Bất kể lời kêu gọi cụ thể nào trong cuộc sống có thể dành cho chúng ta đều xứng đáng để chấp thuận với thánh ý Chúa.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm làm thế nào chúng ta sẵn sàng nói lời “xin vâng” với Chúa Kitô bất cứ khi nào Ngài yêu cầu chúng ta. Và chúng ta đã sẵn sàng “xin vâng” với những điều thậm chí chưa được Ngài hé mở cho chúng ta? Hãy nói lời  “xin vâng” ngay hôm nay với bất cứ điều gì trong tương lai của chúng ta. Và Chúa sẽ ban dồi dào phúc lành cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, dù Chúa muốn chúng con làm bất cứ điều gì trong cuộc sống, chúng con sẽ luôn sẵn sàng “xin vâng” ý Chúa. Chúng con muốn phụng sự thánh ý Chúa một cách trọn vẹn. Xin hãy giúp chúng con sống lời mời gọi đó trong sự quảng đại và yêu thương. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: