Mừng vui đón tiếp

Phút suy tư: Mừng vui đón tiếp Hài Nhi Giêsu

Thật đáng tiếc khi đọc lời của Thánh Gioan được viết trong sách Tin Mừng: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” Người ở đây là Ngôi Hai Thiên Chúa, ...