CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH VNCH ĐỢT IX NĂM 2022

Thứ Tư, 07-12-2022 | 12:05:26

Sáng thứ bảy ngày 03/12/2022, tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn tiếp tục tổ chức khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho một số TPB-VNCH. Đợt thứ IX có ít các ông hơn đợt VIII vừa qua, vì tập trung cho các ông TPB đến từ các quận huyện khu vực Sài Gòn.

Việc khám bệnh, phát thuốc và trao quà có sự hỗ trợ của nhiều nhóm khác nhau, từ nhóm phục vụ các bữa ăn, ghi danh, giới trẻ, Phòng Khám Đa Khoa Thiên Phước và các y bác sĩ, dược sĩ.

Số TPB-VNCH đến từ các Quận Huyện ở Sài Gòn , để trao quà cho đợt IX  là 311 người. Trong đó, số tiền giúp cho TPB-VNCH gồm:

– Số tiền còn lại từ đợt trước (đợt VIII ngày 05/11/2022): 734.516.598 VND

– Số tiền quý ân nhân trong và ngoài nước ủng hộ từ ngày 05/11/2022 đến ngày 03/12/2022:  53.947.500VND.

Tổng số tiền là: 788.464.098VND

Chương trình đã trao quà, tiền xe đi lại, xe lăn và một số viện phí của đợt IX là: 597.200.000 VND

Còn lại: 191.264.098 VND.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân trong và ngoài nước luôn đồng hành trợ giúp để chương trình trợ giúp TPB-VNCH được hoàn thành trong tình bác ái chia sẻ Kitô giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị!

TTMV – Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn