Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

Thứ Ba, 26-04-2022 | 00:06:09

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

Thứ bảy – Ngày 25/06/2022

Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

“Tình thương yêu và trung thành là hạnh phúc chính của vợ chồng. Mất nó là mất hạnh phúc, có nó thì dù xác phần có túng thiếu cũng được gọi là hanh phúc… Ở giữa hai vợ chồng phải có tính yêu hiến thân, nó làm cho cả hai hạnh phúc, còn yêu thương hưởng thụ thì sinh lắm đòi hỏi, hờn dỗi, ghen ghét mà làm khổ cho cả hai…”

Trích Tập san Hiệp Thông – Giáng sinh 1981, bài viết của Đức Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo – GP Phát Diệm

 

Xem ảnh chất cao tại đây