LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08

Thứ Hai, 17-04-2023 | 22:54:12

KHOÁ HỌC LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 08

LỄ BẾ GIẢNG

Ngày 15/ 04/ 2023

Linh mục phụ trách đồng hành : Cha GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

1681697843105