Suy Niệm Thứ Tư Tuần V PHục Sinh

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa ...