THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 10/10/2020)

Thứ Bảy, 10-10-2020 | 15:57:06

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 4, 21/10/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 07/11/2020

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 17/11/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

        Ghi danh tại: Lầu 2 dãy A

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết