THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 10/10/2020)

Thứ Bảy, 10-10-2020 | 15:57:06

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 4, 21/10/2020

           Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 07/11/2020

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 17/11/2020

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

        Ghi danh tại: Lầu 2 dãy A

* Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh