Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Hồ Văn Quân tại Cộng đoàn DCCT Pleikly.

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 15:22:44

Khởi đầu ngày canh thức và cầu nguyện với Thầy Phêrô Hồ Văn Quân tại trung tâm truyền giáo Pleikly, cộng đoàn đã cùng với Thầy dâng giờ Kinh sáng và Thánh lễ do Cha Giám Tỉnh chủ sự.

Cha Giám Tỉnh đã một lần nữa nhắc lại cuộc đời gắn bó của Thầy với anh chị em dân tộc, đặc biệt là anh chị em tại vùng truyền giáo Pleikly. Diệu cảm với việc truyền giáo cho anh chị em vùng Tây Nguyên đã phát sinh nơi Thầy ngay từ khi gia nhập DCCT và Thầy đã sống trọn diệu cảm đó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Với lần trở lại này, Thầy đã chính thức gieo mình vào trong vùng đất truyền giáo Tây Nguyên. Trước đó Thầy đã đến vùng đất này 3 lần: 1969-1971; 1973-1976; 1987-2013.  


Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184