Thông tin

Lưu giữ kỷ niệm: LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIAO LÝ HÔN NHÂN FIAT 04 Thứ bảy - Ngày 25/06/2022 Phụ trách đồng hành: LM. GIUSE NGUYỄN HỒNG PHƯỚC ...

Chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà đợt V

GXĐMHCG: Thứ bảy ngày 24/04/2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức trao quà, khám chữa bệnh, phát thuốc, bữa cơm trưa miễn phí ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 04/06/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT - EPHATA KHÓA 105 Thời gian học : từ 15h30 – 17g30 Địa điểm: lầu 4 dãy ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 - 4 - 6 (AGAPE KHÓA 69) Thời gian học : từ 18h30 – 20g30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai ...

Hình ảnh giờ tĩnh nguyện trước Thánh lễ Giao Thừa - Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hình ảnh giờ tĩnh nguyện trước thánh lễ giao thừa diễn ra vào lúc 21g30 ngày 30 Tết (24/01/2020). Cha Micae Phạm Gia Lâm giúp cộng đoàn suy niệm về thời gian Chúa ban để ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 18/12/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 07/01/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ 7, 08/02/2020             Thời ...

Chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà

(Gx. ĐMHCG): Sáng ngày 05/10, từ khoảng 6g00 một số ông Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà từ những nơi xa đã có mặt tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng ...

THÔNG BÁO: Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng (Cập Nhật Ngày 13/12/2019)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4-6             Khai Giảng: THỨ 2, 16/12/2019            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45            Địa điểm: lầu 2 dãy A 2. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 07/01/2020              Thời gian học: 18h45 – ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT Thời gian học : từ 15h30 – 17g30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai Giảng ...