SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2018): Gương Trọn Lành

Phúc Âm: Mt 5, 43-48 "Các ngươi hãy yêu thương thù địch". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân ...

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 19, 2018): Loving our enemies perfects us

Today's Readings: 1 Kings 21:17-29 Ps 51:3-6ab,11,16 Matthew 5:43-48 www.usccb.org/bible/readings/061918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (18.06.2018): Luật Trả Thù

Phúc Âm: Mt 5, 38-42 "Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã ...

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 18, 2018): Mercy succeeds where love fails

Today's Readings: 1 Kings 21:1-16 Ps 5:2-7 Matthew 5:38-42 www.usccb.org/bible/readings/061818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, 9An eye for an eye and a tooth ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Năm B (17.06.2018): Gieo lời yêu thương

Phúc Âm: Mc 4,26-34 "Hạt cải, là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Phút suy tư: Đức tin và sự bắt bớ

Niềm tin Kitô giáo và những bắt bớ xưa đến nay luôn đi với nhau như hai người bạn đồng hành. Đức Giêsu, uy phong và hiển hách là vậy, nhưng ngay từ lúc giáng ...

Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year B (June 17, 2018): God is calling you this week!

Today's Readings: Ezekiel 17:22-24 Psalm 92:2-3,13-16 2 Corinthians 5:6-10 Mark 4:26-34 www.usccb.org/bible/readings/061718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (16.06.2018): Có thì nói có

Phúc Âm: Mt 5, 33-37 "Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người ...

Saturday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 15, 2018): What is the Lord up to now?

Today’s Readings: 1 Kings 19:19-21 Psalm 16:1b-2a and 5.7-10 Matthew 5:33-37 www.usccb.org/bible/readings/061618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said to your ancestors, Do not take ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (15.06.2018): Chớ ngoại tình, đừng li dị

Phúc Âm: Mt 5, 27-32 "Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết