Lễ Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (10g00 - 08.07.2018): Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 08-07-2018 | 12:00:36

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm