SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2017): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 20-28) Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin ...

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 25, 2017): Feast of Saint James, Apostle.

Today's Readings: 2 Corinthians 4: 7-15 Ps 126: 1b-6 Matthew 20: 20-28 www.usccb.org/bible/readings/072517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (24.07.2017): Dấu Chỉ Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,38-42) Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả ...

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 24, 2017): Why do we need a sign?.

Today's Readings: Exodus 14:5-18 Exodus 15:1-6 Matthew 12:38-42 www.usccb.org/bible/readings/072417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." He said to ...

Phút suy tư: Tôn trọng sự thật

Tuần qua, việc tung tin thất thiệt qua hai clip “Hai thiếu nữ hiếp dâm một chàng trai cho tới chết” (ở Bình Thuận) và “Chủ quán trà đá lấy nước rửa chân pha trà” ...

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2017): Three layers of evangelization.

Today's Readings: Wisdom 12:13,16-19 Ps 86:5-6,9-10,15-16 Romans 8:26-27 Matthew 13:24-43 www.usccb.org/bible/readings/072317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed another parable to the crowds, saying: "The kingdom of heaven may be likened to a man who ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm A (23.07.2017): Thiên Chúa của sự bao dung kiên trì.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 24-43) Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (22.07.2017): Lễ Kính Thánh Nữ Maria Magđalêna.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 1. 11-18) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2017): God desires mercy, not legalistic sacrifices.

Today's Readings: Exodus 11:10 -- 12:14 Ps 116:12-13, 15-18 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...