SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay (20.02.2018): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 7-15). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói ...

Tuesday of the First Week of Lent (February 20, 2018): Meet Our Father in the Lord's Prayer

Today's Readings: Isaiah 55:10-11 Ps 34:4-7,16-19 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/022018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19.02.2018): Thiên đàng của bác ái.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 31-46). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, ...

Monday of the First Week of Lent (February 19, 2018): Making a good examination of conscience

Today's Readings: Leviticus 19:1-2, 11-18 Ps 19:8-10, 15 (with John 6:63b) Matthew 25:31-46 www.usccb.org/bible/readings/021918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "When the Son of Man comes ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 18, 2018): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy sau Lễ Tro - Mùng 2 Tết Âm Lịch (17.02.2018): Đốt hương trầm nhớ quê

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 1-6). Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm ...

Saturday after Ash Wednesday (February 17, 2018): Lent is springtime for the soul

Today’s Readings: Isaiah 58: 9b-143 Ps 86: 1-6 Luke 5: 27-32 usccb.org/bible/readings/021718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu sau Lễ Tro - Mùng 1 Tết Âm Lịch (16.02.2018): Ước mơ ngày xuân

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 25-34) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ...

Friday after Ash Wednesday (February 16, 2018): How does fasting from meat change anything?

Today's Readings: Isaiah 58:1-9 Ps 51:3-6, 18-19 Matthew 9:14-15 www.usccb.org/bible/readings/021618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast ...