Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (22.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin ...

Monday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 22, 2018): Memorial of Saint John Paul II, Pope

Today's Readings: Ephesians 2:1-10 Psalm 100:1b-5 Luke 12:13-21 www.usccb.org/bible/readings/102218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” He replied to him, “Friend, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (20.10.2018): Nên đồng hình đồng dạng với Chúa

Phúc Âm: Lc 12, 8-12 "Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai ...

Saturday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 20, 2018): How to Know God More Fully

Today’s Readings: Ephesians 1:15-23 Psalm 8:2-7 Luke 12:8-12 www.usccb.org/bible/readings/102018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  "I tell you, everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the ...

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 19, 2018): Memorial of Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, and Companions, Martyrs

Today's Readings: Ephesians 1:11-14 Psalm 33:1-2,4-5,12-13 Luke 12:1-7 www.usccb.org/bible/readings/101918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time: So many people were crowding together  that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, first to ...

Thursday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 18, 2018): Feast of Saint Luke, evangelist

Today's Readings: 2 Timothy 4:10-17b Ps 145:10-13,17-18 Luke 10:1-9 www.usccb.org/bible/readings/101818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (17.10.2018): Để Chúa được vinh danh.

Phúc Âm: Lc 11, 42-46 "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn ...

Wednesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 17, 2018): Memorial of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr

Today's Readings: Galatians 5:18-25 Psalm 1:1-4, 6 (with John 8:12) Luke 11:42-46 www.usccb.org/bible/readings/101718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said: "Woe to you Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (16.10.2018): Suy nghĩ và hành động theo ý Chúa

Phúc Âm: Lc 11, 37-41 "Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người ...

Tuesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 16, 2018): True obedience

Today's Readings: Galatians 5:1-6 Psalm 119:41,43-45,47-48 Luke 11:37-41 www.usccb.org/bible/readings/101618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết