Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh (27.04.2018): Thầy sẽ trở lại với các con

Phúc Âm: Ga 14, 1-6 "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao ...

Friday of the Fourth Week of Easter (April 27, 2018): What does your heavenly mansion look like?

Today’s Readings: Acts 13:26-33 Ps 2:6-11ab John 14:1-6 www.usccb.org/bible/readings/042718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: “Do not let your hearts be troubled.  You have faith in God; have faith also in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh (26.04.2018): Căn tính của người Kitô hữu

Phúc Âm: Ga 13, 16-20 "Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, ...

Thursday of the Fourth Week of Easter (April 26, 2018): Blessed are the servants in frustrating situations

Today's Readings: Acts 13:13-25 Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27 John 13:16-20 www.usccb.org/bible/readings/042618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. When Jesus had washed the disciples' feet, he said to them: "Amen, amen, I say to you, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (25.04.2018): Lễ Kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các ...

Wednesday of the Fourth Week of Easter (April 25, 2018): Feast of Saint Mark, evangelist

Today's Readings: 1 Peter 5:5b-14 Ps 89:2-3, 6-7, 16-17 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/042518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus appeared to the Eleven and said to them: "Go into the whole world and proclaim ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh (24.04.2018): Ta và Cha là một

Phúc Âm: Ga 10, 22-30 "Tôi và Cha Tôi là một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách ...

Tuesday of the Fourth Week of Easter (April 24, 2018): The sound of the Shepherd's voice

Today's Readings: Acts 11:19-26 Ps 87:1b-7 (with Ps 117:1a) John 10:22-30 www.usccb.org/bible/readings/042418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh (23.04.2018): Ta là cửa đoàn chiên

Phúc Âm: Ga 10, 1-10 "Ta là cửa chuồng chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng ...

Monday of the Fourth Week of Easter (April 23, 2018): The gate that leads to breakthroughs

Today's Readings: Acts 11:1-18 Ps 42:2-3; 43:3-4 John 10:1-10 www.usccb.org/bible/readings/042318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere ...