TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 21/10/2021)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 4, 3/11/2021 TẠI LẦU 2             Thời gian học: từ 18h45 – 20g30             Ghi danh tại đường dẫn: ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT 18/10/2021)

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI 2 - 4 - 6 - AGAPE Thời gian học : từ 18h30 – 20h30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai Giảng vào tối Thứ Hai ...

THÔNG BÁO: MỞ LẠI LỚP CŨ GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 18/10/2021)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 2, 25/10/2021             Thời gian học: từ 18h45 – 20g45             Ghi danh tại đường dẫn: https://forms.gle/wKbQXjdpWnvCWdee8       2. LỚP CHIỀU THỨ ...