Chia sẻ niềm vui của Chúa Phục Sinh tại Giáo điểm Ia Tiêm dân tộc J'rai

Thứ Ba, 03-04-2018 | 20:24:02

Nhân dịp Tuần Thánh và lễ Phục Sinh 2018, trong tình “tương thân tương ái” nhất là với quý cha đang thi hành sứ vụ mục tử tại các miền truyền giáo cho các dân tộc thượng xa xôi như vùng Đắc Lắc – Kontum, quý cha Trung Tâm Mục Vụ cùng với anh chị em cộng tác viên Bảo vệ Sự Sống lên đường đi đến Giáo điểm Ia Tiêm và đến với anh chị em dân tộc nghèo J’rai. Đây là vùng truyền giáo do cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, DCCT phụ trách

  • Chuẩn bị bữa ăn đêm vọng Phục Sinh và quà Phục Sinh cho các gia đình nghèo. 

  • Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Chúa đã sống lại, Alleluia Alleluia

  • Sáng Chúa Nhật Phục Sinh tại Ia Tiêm và phát quà cho người nghèo:

  • Sau lễ phát quà cho người nghèo:

  • Sau lễ chúng tôi tiếp tục đi vô giáo điểm Bơ Ngoong dâng lễ, rửa tôi và phát quà cho người nghèo tại đây:

Tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cho hành trình Tuần Thánh và Phục Sinh 2018 tốt đẹp, cảm ơn quý ân nhân đã đồng hành với chúng tôi qua việc đóng góp lời cầu nguyện và vật chất để chúng tôi đi đến với người nghèo và chia sẻ với họ về niềm vui của Chúa Phục Sinh. Nguyện xin ơn bình an của Chúa Phục Sinh ban xuống và ở lại trên quý ân nhân và anh chị em luôn mãi. Happy Easter!


TTMV – DCCT 

 

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết