Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (20h00-31/05/2020) Lm G.B Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 20:38:36

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết