Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (10h00-02/02/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 10:43:55