Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (18h30-02/02/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 19:17:35