Chúa Nhật Lễ Thánh Gia (08h00 - 29/12/2019) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 29-12-2019 | 09:29:26

Tags: ,