Chúa Nhật V Thường Niên (06h30 - 09/02/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 09-02-2020 | 09:29:35