Chúa Nhật XIV Thường Niên (20h00 - 05/07/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 21:02:52

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết