Giảng lễ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ | 17h00 | 22/11/2020 | Lm Antôn Nguyễn Văn Dũng CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 20:42:46

Tags:

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết