Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 29 Mùa Thường Niên | Thánh lễ 8h00 | 17/10/2021 | Lm Micael Phạm Gia Lâm CSsR

Thứ Hai, 18-10-2021 | 00:23:39

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết