Giảng lễ Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh | Thánh lễ 20h00 | 09/05/2021 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Thứ Hai, 10-05-2021 | 23:14:06

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết