Giảng lễ Chúa Nhật_Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | 10h00 | 23/05/2021 | Lm Giuse Phạm Văn Bảo CSsR

Thứ Ba, 25-05-2021 | 09:56:03

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết