Giảng lễ Thứ Tư Lễ Tro | Thánh lễ 16h30 | 17/02/2021 | Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR

Thứ Tư, 17-02-2021 | 17:28:50

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết