Lễ Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (18g30 - 03.02.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 03-02-2018 | 18:34:07

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm