Lễ Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B (20g00 - 21.01.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 21-01-2018 | 21:18:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm