Lễ Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B (20g00 - 28.01.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 28-01-2018 | 19:57:04

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm