Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (18g30 - 16.06.2018): Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 20:13:35

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết