Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A (10g00 - 20.08.2017): Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 20-08-2017 | 12:40:29

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết