Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A (10g00 - 20.08.2017): Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 20-08-2017 | 12:40:29

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm