Lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (18g00 - 15.03.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Thứ Năm, 15-03-2018 | 19:07:22

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm