Thánh CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Thánh lễ Mừng Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêment: Hướng dẫn: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng – 18g00: Thánh lễ đồng tế với chủ đề: “Thánh Clêmentê, vị chứng nhân trung thành của Chúa Cứu Thế giữa một thế giới bị ...

Thánh lễ Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Ngày thứ II tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 14/03/2018

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê –Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải – 18g00: Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Clêmentê, với những công việc mục vụ cho những con người cần sự trợ giúp thiêng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay (15.03.2018): Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục DCCT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,31-47) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Ðấng khác ...

Thánh lễ Khai mạc Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer được gọi là Tổ Vị tổ phụ thứ II của Dòng Chúa Cứu Thế. Vì nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng ...