Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (19g30 - 15.08.2017): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Thứ Ba, 15-08-2017 | 20:45:35

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm