Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Thứ Tư, 22-05-2019 | 17:00:21

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Suy Niệm

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”

 

Có ba điểm ý nghĩa mà chúng ta có thể rút ra từ đoạn văn này.

Thứ nhất, tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con hoàn hảo về mọi mặt. Tình yêu đó vô điều kiện và trọn vẹn. Đó là tình yêu hoàn toàn vị tha. Khi nhận được tình yêu Chúa Cha, Chúa Giêsu nhận được tất cả những gì cần thiết cho Ngài.

Thứ hai, tình yêu mà Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha không thể kiềm nén lại. Tình yêu đó không thể được giữ cho chính mình. Tình yêu của Chúa Cha tràn đầy từ trái tim Chúa Giêsu. Chính tình yêu tràn đầy này tuôn tràn từ Chúa Giêsu đến chúng ta.

Thứ ba, điều quan trọng để suy ngẫm về tình yêu tràn đầy này là một khi tình yêu này được trao cho chúng ta thì nó cũng không được giữ lại trong con người chúng ta. Tình yêu đó phải tuôn tràn từ trái tim của chúng ta đến người khác. Do đó, nếu chúng ta là những người thực sự lãnh nhận được tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, đến lượt chúng ta cũng phải để tình yêu đó tuôn tràn đến người khác một cách vô điều kiện và không giới hạn.

Hãy suy nghĩ về điều này. Không giới hạn. Không có điều kiện. Điều này có thể được không? Thưa có, nó chỉ có thể xảy ra nếu tình yêu mà chúng ta nói đến bắt nguồn từ trái tim của Chúa Cha, được trao cho Chúa Con, và sau đó tuôn đổ cho chúng ta để chia sẻ một cách tự do.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên tình yêu mà chúng ta được mời gọi chia sẻ với người khác bắt nguồn từ Trái tim của Cha trên Trời. Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc học cách yêu với Trái tim Chúa Cha là mở lòng ra cho Chúa Cha yêu chúng ta. Điều này có thể rất khó để làm. Có thể khó để cho Chúa yêu chúng ta, có thể khó để nhận được tình yêu đó và để nó ảnh hưởng sâu sắc đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ngừng để Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng tình yêu này tự động tuôn tràn từ chúng ta như thể đó là một dòng sông tràn đầy ân sủng và lòng thương xót.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa và biết rằng chúng con được Chúa yêu thương. Xin giúp chúng con mở lòng cho tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con được nhấn chìm vào trong tình yêu Chúa để tình yêu Chúa cũng có thể tuôn tràn từ trái tim chúng con  sang những người khác. Lạy Chúa, chúng con tín vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: